Szanowni Państwo, z uwagi na objęcie przez Obligatariuszy Obligacji serii I (dalej „Obligatariusze”) dotychczas niewykupionych 310 (słownie: trzystu dziesięciu) sztuk zabezpieczonych obligacji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1.000,00 zł

Udostępnij

Szanowni Państwo, z uwagi na objęcie przez Obligatariuszy Obligacji serii G (dalej „Obligatariusze”) dotychczas niewykupionych 578 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) sztuk zabezpieczonych obligacji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1.000,00

Udostępnij

Szanowni Państwo, z uwagi na objęcie przez Obligatariuszy Obligacji serii D (dalej „Obligatariusze”) dotychczas niewykupionych 572 (słownie: pięciuset siedemdziesięciu dwóch) sztuk zabezpieczonych obligacji imiennych serii D, o wartości nominalnej 1.000,00

Udostępnij

Szanowni Państwo, z uwagi na objęcie przez Obligatariuszy Obligacji serii J (dalej „Obligatariusze”) dotychczas niewykupionych 480 (słownie: czterystu osiemdziesięciu) sztuk zabezpieczonych obligacji imiennych serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 zł

Udostępnij
Proces Restrukturyzacji

Szanowni Państwo, Działając odpowiedzialnie, niniejszym pragniemy Państwa poinformować, iż spółka Dziesiątka FinanseS.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. Rynek 1A, 58-100 Świdnica, celem zabezpieczenia Państwaroszczeń i zapewnienia możliwości ich zaspokojenia,

Udostępnij